Vận chuyển trong tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong Tiếng Anh, vận chuyển là Transport, có phiên âm cách đọc là
UK: /ˈtrænspɔːt/
US: /ˈtræn.spɔːrt/
Vận chuyển là việc di chuyển hàng hóa, người, động vật hay đồ vật từ nơi này đến nơi khác bằng các phương tiện như xe, tàu, máy bay, đường ống, v.v. Vận chuyển có thể được thực hiện trên các loại hình giao thông khác nhau như đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không hay đường ống. Vận chuyển có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế, sản xuất và thương mại của các cá nhân và tổ chức. Vận chuyển có thể được chia thành nhiều hình thức khác nhau tùy theo mục đích, phương tiện và phạm vi của việc di chuyển

Dưới đây là một số từ liên quan với “vận chuyển” và cách dịch sang tiếng Anh:

 • Vận chuyển công cộng – Public transport
 • Hàng hóa vận chuyển – Transported goods
 • Phương tiện vận chuyển – Transport vehicles
 • Mạng lưới vận chuyển – Transport network
 • Công nghiệp vận chuyển – Transport industry
 • Cơ sở hạ tầng vận chuyển – Transport infrastructure
 • Quy tắc vận chuyển – Transport regulations
 • Vận chuyển quốc tế – International transport
 • Công ty vận chuyển – Transport company
 • Đại lý vận chuyển – Transport agency
 • Chi phí vận chuyển – Transport costs

Dưới đây 10 mẫu câu sử dụng từ “Transport” với nghĩa là “vận chuyển trong” và được dịch sang Anh:

 • Vận chuyển trong thành phố thường gặp nhiều khó khăn vào giờ cao điểm.
  (Transport within the city often encounters challenges during rush hours.)
 • Giao thông công cộng đóng một vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng ngày của người dân.
  (Public transport plays a vital role in people’s daily transportation.)
 • Công ty chuyên vận chuyển hàng hóa đã mở rộng dịch vụ của họ vào các khu vực mới.
  (The freight transport company has expanded its services to new regions.)
 • Vận chuyển trong khu vực đô thị thường đối mặt với vấn đề tắc nghẽn giao thông.
  (Urban transport within the city often deals with traffic congestion issues.)
 • Hãy lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp với nhu cầu của bạn khi đi du lịch.
  (Choose the transport mode that suits your needs when traveling.)
 • Hệ thống vận chuyển công cộng cần phải được cải thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
  (The public transport system needs improvement to meet the growing demand.)
 • Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là một phương thức hiệu quả cho những lô hàng lớn.
  (Transporting goods by sea is an efficient method for large shipments.)
 • Quy tắc vận chuyển an toàn luôn được ưu tiên để đảm bảo an toàn cho mọi người.
  (Transport safety regulations are always a priority to ensure the safety of everyone.)
 • Mạng lưới vận chuyển phải bao gồm cả các khu vực khó tiếp cận.
  (The transport network should include hard-to-reach areas.)
 • Nắm vững cơ sở hạ tầng vận chuyển sẽ giúp bạn dễ dàng di chuyển trong thành phố.
  (Understanding the transport infrastructure will make it easier for you to navigate the city.)
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post