Hàng Giao Đầy Xe Tải tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh,Hàng Giao Đầy Xe Tải là Full Truck Load (FTL) có phiên âm cách đọc là [fʊl trʌk loʊd]
Hàng Giao Đầy Xe Tải, còn được gọi là Full Truck Load (FTL), là một loại dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong đó một xe tải hoặc phương tiện vận chuyển khác được sử dụng để vận chuyển hàng hóa của một đơn hàng duy nhất, đủ để lấp đầy toàn bộ không gian của xe tải hoặc phương tiện đó

1. Dưới đây là một số từ liên quan đến “Hàng Giao Đầy Xe Tải” và cách dịch sang tiếng Anh:

 • “Hàng Giao Đầy Xe Tải Toàn Cầu” – “Global Full Truck Load”
 • “Hàng Giao Đầy Xe Tải Nội Địa” – “Domestic Full Truck Load”
 • “Hàng Giao Đầy Xe Tải Quốc Tế” – “International Full Truck Load”
 • “Hàng Giao Đầy Xe Tải Đường Bộ” – “Road Full Truck Load”
 • “Hàng Giao Đầy Xe Tải Đường Sắt” – “Rail Full Truck Load”
 • “Hàng Giao Đầy Xe Tải Đường Hàng Không” – “Air Full Truck Load”
 • “Hàng Giao Đầy Xe Tải Đường Biển” – “Sea Full Truck Load”
 • “Hàng Giao Đầy Xe Tải Đường Thủy” – “Waterway Full Truck Load”
 • “Hàng Giao Đầy Xe Tải Đường Ống” – “Pipeline Full Truck Load”
 • “Hàng Giao Đầy Xe Tải Đường Cáp” – “Cable Full Truck Load”

2. Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Full Truck Load” với nghĩa là “Hàng Giao Đầy Xe Tải” và được dịch ra tiếng Việt:

 • We opted for a Full Truck Load to ensure that all our products would be delivered together.
  Chúng tôi chọn Hàng Giao Đầy Xe Tải để đảm bảo rằng tất cả sản phẩm của chúng tôi sẽ được giao cùng một lần.
 • The company prefers Full Truck Load shipments for efficiency and faster delivery times.
  Công ty ưa chuộng việc vận chuyển Hàng Giao Đầy Xe Tải để tăng cường hiệu suất và giảm thời gian giao hàng.
 • For large orders, it is more cost-effective to arrange Full Truck Load transportation.
  Đối với các đơn đặt hàng lớn, việc sắp xếp vận chuyển Hàng Giao Đầy Xe Tải là hiệu quả về chi phí hơn.
 • They decided on Full Truck Load to streamline the logistics process and minimize handling.
  Họ quyết định chọn Hàng Giao Đầy Xe Tải để tối ưu hóa quy trình logistic và giảm thiểu việc xử lý hàng hóa.
 • The benefits of Full Truck Load include faster transit times and reduced risk of damage.
  Những lợi ích của Hàng Giao Đầy Xe Tải bao gồm thời gian vận chuyển nhanh hơn và rủi ro hư hại giảm đi.
 • Customers often prefer Full Truck Load for its dedicated and direct delivery service.
  Khách hàng thường ưa chuộng Hàng Giao Đầy Xe Tải vì dịch vụ giao hàng tận tâm và trực tiếp.
 • The logistics manager decided that a Full Truck Load would be more suitable for the bulk shipment.
  Người quản lý logistic quyết định rằng Hàng Giao Đầy Xe Tải sẽ phù hợp hơn cho lô hàng lớn.
 • Choosing Full Truck Load allows for better control over the entire shipping process.
  Việc chọn Hàng Giao Đầy Xe Tải giúp kiểm soát tốt hơn toàn bộ quy trình vận chuyển.
 • The company prefers the reliability and convenience of Full Truck Load services.
  Công ty ưa chuộng sự đáng tin cậy và tiện lợi của các dịch vụ Hàng Giao Đầy Xe Tải.
 • Full Truck Load is the preferred option when transporting fragile or sensitive goods.
  Hàng Giao Đầy Xe Tải là lựa chọn ưa chuộng khi vận chuyển hàng hóa mong manh hoặc nhạy cảm
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post