Xuất khẩu tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong Tiếng Anh, xuất khẩu là Export, có phiên âm

US: /ˈekspɔːt/.

UK: /ˈek.spɔːrt/

Xuất khẩu (Export) là quá trình đưa các hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ từ một quốc gia ra ngoài để bán cho các quốc gia khác. Quá trình này liên quan đến việc chuyển động hàng hóa hoặc dịch vụ từ quốc gia xuất khẩu đến quốc gia nhập khẩu, thông qua các quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra chất lượng, đóng gói và vận chuyển.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xuất khẩu” và cách dịch sang tiếng Anh:

 • Xuất khẩu hàng hóa – Export of goods
 • Kinh doanh quốc tế – International trade
 • Thương mại quốc tế – International commerce
 • Đầu tư nước ngoài – Foreign investment
 • Bán hàng ra nước ngoài – Selling abroad
 • Xuất khẩu sản phẩm – Exporting products
 • Kinh doanh nước ngoài – Doing business overseas
 • Tiêu thụ hàng hóa nước ngoài – Consuming foreign goods
 • Bán hàng hóa qua biên giới – Cross-border sales
 • Xuất khẩu thương mại – Export trade

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Export” với nghĩa là “xuất khẩu” và được dịch sang tiếng Việt:

 • The country exports a large amount of rice each year. – Đất nước xuất khẩu một lượng lớn gạo
 • mỗi năm
 • The export of technology has boosted the economy. – Việc xuất khẩu công nghệ đã thúc đẩy nền
 • kinh tế.
 • Export duties on raw materials have been increased – Thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu thô đã được tăng lên.
 • The company exports its products to over 50 countries – Công ty xuất khẩu sản phẩm của mình đến hơn 50 quốc gia
 • Export restrictions on certain goods have been lifted – Hạn chế xuất khẩu đối với một số mặt hàng đã được dỡ bỏ.
 • The export process requires careful documentation and compliance with regulations.- Quá trình xuất khẩu đòi hỏi tài liệu cẩn thận và tuân thủ quy định.
 • Exported goods are subject to customs checks at the port of departure. – Hàng hóa xuất khẩu phải qua kiểm tra hải quan tại cảng xuất phát.
 • The export of endangered species is strictly prohibited – Việc xuất khẩu các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng bị cấm đoán nghiêm ngặt
 • he government has imposed an export ban on unprocessed minerals – Chính phủ đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu khoáng sản chưa qua chế biến.
 • The export market for local products has expanded significantly. – Thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm địa phương đã mở rộng đáng kể
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post