Mô Tả Kiện Và Hàng Hóa tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, Mô Tả Kiện Và Hàng Hóa là Description of package and goods có phiên âm cách đọc là /dɪˈskrɪpʃən ʌv ˈpækɪdʒ ənd ɡʊdz/

“Mô Tả Kiện Và Hàng Hóa” là một thuật ngữ trong ngành vận tải và xuất nhập khẩu, thường được sử dụng để mô tả chi tiết về hàng hóa trong một lô hàng hoặc kiện hàng. Mô tả này thường bao gồm các thông tin như tên hàng, nhãn hiệu, công dụng, công suất, chạy xăng hay dầu, model3, cấu tạo, vật liệu cấu thành, thành phần, hàm lượng, kích cỡ, kiểu dáng, công dụng, nhãn hiệu, thông số kỹ thuật, model, hiệu

Dưới đây là một số từ liên quan “Mô Tả Kiện Và Hàng Hóa ” và cách dịch chúng sang tiếng Anh:

 • Hàng hóa: Goods
 • Đặc điểm: Characteristics
 • Kích thước: Dimensions
 • Trọng lượng: Weight
 • Chất liệu: Material
 • Số lô hàng: Lot number
 • Ngày sản xuất: Production date
 • Hạn sử dụng: Expiry date
 • Quy cách đóng gói: Packaging specifications
 • Xuất xứ: Origin

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Description of package and goods ” với nghĩa là ” Mô Tả Kiện Và Hàng Hóa” và được dịch sang tiếng Việt:

 • The description of the package and goods should be clear and detailed for customs clearance.
  Mô tả về kiện và hàng hóa phải rõ ràng và chi tiết để thông quan hải quan.
 • Please provide a thorough description of the package and goods in the shipping documentation.
  Vui lòng cung cấp một mô tả chi tiết về kiện và hàng hóa trong tài liệu vận chuyển.
 • The packaging specifications are an essential part of the description of the package and goods.
  Quy cách đóng gói là một phần quan trọng của mô tả về kiện và hàng hóa.
 • Ensure that the production date and expiry date are included in the description of the goods.
  Đảm bảo rằng ngày sản xuất và hạn sử dụng được bao gồm trong mô tả về hàng hóa.
 • Lot numbers play a crucial role in the accurate description of packages and goods.
  Số lô hàng đóng vai trò quan trọng trong việc mô tả chính xác về kiện và hàng hóa.
 • The origin of the goods should always be part of the package and goods description.
  Xuất xứ của hàng hóa nên luôn là một phần của mô tả về kiện và hàng hóa.
 • Include dimensions and weight in the description of the package for proper handling.
  Bao gồm kích thước và trọng lượng trong mô tả về kiện để xử lý đúng cách.
 • Material information is crucial for the description of goods, especially in manufacturing.
  Thông tin về chất liệu là quan trọng cho mô tả về hàng hóa, đặc biệt là trong sản xuất.
 • Packaging specifications must comply with the description of package and goods standards.
  Quy cách đóng gói phải tuân thủ các tiêu chuẩn mô tả về kiện và hàng hóa.
 • A detailed description of the goods facilitates a smooth customs clearance process.
  Mô tả chi tiết về hàng hóa giúp quá trình thông quan hải quan diễn ra một cách mượt mà.
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post