Dịch vụ vận chuyển tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, dịch vụ vận chuyển là transportation services, có phiên âm cách đọc là /ˌtrænspɔːˈteɪʃn/ˈsɜːvɪs/.
Dịch vụ vận chuyển là một loại dịch vụ mà người hoặc công ty cung cấp để chuyển động hàng hóa, người hoặc thông tin từ một địa điểm đến một địa điểm khác. Dịch vụ vận chuyển có thể bao gồm việc di chuyển người bằng phương tiện như ôtô, xe buýt, tàu hỏa, máy bay hoặc tàu biển, cũng như di chuyển hàng hóa bằng các phương tiện vận chuyển hàng hóa như xe tải, container, tàu biển, và máy bay chở hàng

Dưới đây là một số từ liên quan với “Transportation services” và cách dịch sang tiếng Anh:

 • Dịch vụ vận chuyển hàng hóa – Freight transportation services
 • Dịch vụ vận chuyển hành khách – Passenger transportation services
 • Dịch vụ vận chuyển công cộng – Public transportation services
 • Dịch vụ vận chuyển đa phương tiện – Multimodal transportation services
 • Dịch vụ vận chuyển đường bộ – Road transportation services
 • Dịch vụ vận chuyển hàng không – Air transportation services
 • Dịch vụ vận chuyển đường sắt – Rail transportation services
 • Dịch vụ vận chuyển đường biển – Maritime transportation services
 • Dịch vụ vận chuyển động cơ – Motorized transportation services
 • Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa – Inland freight transportation services

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Transportation services” với nghĩa là “dịch vụ vận chuyển” và được dịch sang tiếng Việt:

 • The company specializes in providing transportation services for both individuals and businesses.
  (Công ty chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển cho cả cá nhân và doanh nghiệp.)
 • Public transportation services are essential for reducing traffic congestion in major cities.
  (Dịch vụ vận chuyển công cộng quan trọng để giảm tắc nghẽn giao thông ở các thành phố lớn.)
 • The airport offers convenient transportation services, making it easy for travelers to reach their destinations.
  (Sân bay cung cấp dịch vụ vận chuyển tiện lợi, giúp du khách dễ dàng đến nơi đích của họ.)
 • Freight transportation services play a crucial role in the global supply chain.
  (Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.)
 • Many businesses rely on specialized transportation services to deliver their products to customers.
  (Nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển chuyên ngành để giao sản phẩm đến khách hàng.)
 • Booking transportation services online has become a popular and convenient way to plan your trips.
  (Việc đặt dịch vụ vận chuyển trực tuyến đã trở thành một cách phổ biến và tiện lợi để lên kế hoạch cho các chuyến đi.)
 • The government is investing in improving public transportation services to reduce carbon emissions.
  (Chính phủ đang đầu tư để cải thiện dịch vụ vận chuyển công cộng để giảm khí thải carbon.)
 • Maritime transportation services are vital for connecting islands and coastal areas.
  (Dịch vụ vận chuyển đường biển quan trọng để kết nối các hòn đảo và khu vực ven biển.)
 • Local transportation services provide a lifeline for rural communities to access healthcare and education.
  (Dịch vụ vận chuyển địa phương cung cấp một sự sống cho cộng đồng nông thôn để tiếp cận chăm sóc sức khỏe và giáo dục.)
 • Innovative transportation services are revolutionizing the way people move around in cities.
  (Các dịch vụ vận chuyển sáng tạo đang làm thay đổi cách mọi người di chuyển trong các thành phố.)
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post