Hàng Nguyên Container tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh,Hàng Nguyên Container là Full Container Load (FCL) có phiên âm cách đọc là [fʊl kənˈteɪnər loʊd]
Hàng nguyên container, còn được gọi là Full Container Load (FCL), là một thuật ngữ trong lĩnh vực vận tải và logistics, chỉ việc vận chuyển hàng hóa bằng container mà trong đó toàn bộ không gian của container được sử dụng bởi một người gửi duy nhất. Điều này có nghĩa là, hàng hóa của một người gửi sẽ chiếm hết không gian bên trong container, không chia sẻ với hàng hóa của bất kỳ người gửi nào khác.

Dưới đây là một số từ liên quan đến “Hàng Nguyên Container ” và cách dịch chúng sang tiếng Anh:

Hàng Nguyên Container: (Full Container Load – FCL) – Dịch là “Full Container Load” hoặc “Whole Container.”
Container: (Container) – Dịch là “Container.”
Hàng hóa: (Cargo) – Dịch là “Cargo” hoặc “Goods.”
Vận chuyển: (Shipping) – Dịch là “Shipping.”
Hàng hóa đóng trong container: (Containerized Freight) – Dịch là “Containerized Freight.”
Lô hàng: (Shipment) – Dịch là “Shipment” hoặc “Consignment.”
Đóng hàng: (Loading) – Dịch là “Loading.”
Dỡ hàng: (Unloading) – Dịch là “Unloading.”
Người chuyển phát hàng: (Freight Forwarder) – Dịch là “Freight Forwarder” hoặc “Shipping Agent.”
Chứng từ vận chuyển: (Shipping Documents) – Dịch là “Shipping Documents.”

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Full Container Load” với nghĩa là “Hàng Nguyên Container” và được dịch ra tiếng Việt:

  • “We specialize in Full Container Load transportation.” – “Chúng tôi chuyên vận chuyển hàng nguyên container.”
  • Full Container Load helps save on transportation costs.” – “Hàng nguyên container giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển.”
  • “Your goods will be transported via Full Container Load.” – “Hàng của bạn sẽ được vận chuyển bằng phương thức hàng nguyên container.”
  • Full Container Load is the best choice for transporting large goods.” – “Hàng nguyên container là lựa chọn tốt nhất cho việc vận chuyển hàng hóa lớn.”
  • “We provide Full Container Load shipping services to anywhere in the world.” – “Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng nguyên container đến bất kỳ đâu trên thế giới.”
  • Full Container Load helps protect your goods from damage during transportation.” – “Hàng nguyên container giúp bảo vệ hàng hóa của bạn khỏi bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.”
  • “With Full Container Load, you can transport a large amount of goods at once.” – “Với hàng nguyên container, bạn có thể vận chuyển một lượng lớn hàng hóa cùng một lúc.”
  • Full Container Load is the most popular method of goods transportation.” – “Hàng nguyên container là phương pháp vận chuyển hàng hóa phổ biến nhất.”
  • “We are looking for a reliable Full Container Load shipping service provider.” – “Chúng tôi đang tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng nguyên container đáng tin cậy.”
  • Full Container Load optimizes the process of transportation and delivery of goods.” – “Hàng nguyên container giúp tối ưu hóa quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa.”
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post